Konskewncje popełninia uchybienia

Połowa czynów zabronionych zawartych w doktrynach prawa karnego bywa ścigana z urzędu, mianowicie z doniesienia globalnego. W wypadku przeczucia o uchybieniu, musem ciekawskiego jest wezwanie słusznych służb.

Konsekwencje popełnienia wykroczenia.

Podejrzany czynu zakazanego uwidocznionego w kodeksie karnym, podlega odpowiedzialności karnej. Innymi słowy, sprawca może odpowiadać za popełniony czyn wyłącznie wtedy, kiedy jest on sprecyzowany w prawie karnym. Jeśli jest odwrotnie, nie ma mowy o odpowiedzialności karnej.

Co w przypadku popełnienia przestępstwa?

Postępowanie karne jest następstwem popełnienia przestępstwa przedstawionego w kodeksie karnym.

Wyróżniamy trzy etapy takiego procesu.

Pierwsze z nich to postępowanie przygotowawcze, czyli policja lub prokurator bada, czy doszło do popełnienia aktu zabronionego przez prawo karne oraz czy określa się je jako przestępstwo.

Ustalenie wymiaru sankcji za popełnione przestępstwo jest następnym etapem postępowania karnego, nazywane postępowaniem sądowym.

Końcowym etapem procesu karnego jest postępowanie wykonawcze mianowicie wykonanie kary.

Czy każdy obywatel ma prawo do obrońcy?

Każdy podejrzany o popełnienie czynu zabronionego może się bronić. Ma to zagwarantowane dzięki zapisom Konstytucji. W przypadku, jeśli oskarżonego o popełnienie przestępstwa nie stać na obrońcę z wyboru, przysługuje mu obrona z urzędu. Wniosek o adwokata z urzędu można złożyć na poziomie postępowania sądowego. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, osoby niewidome, głuchonieme oraz w przypadku, gdy sąd ma wątpliwość, czy osoba rozmyślnie dokonała czynu zabronionego, należy się obrońca z urzędu. Fatalny stan psychiczny oskarżonego oraz niemożność samodzielnej obrony to również powód przemawiający za przyznaniem obrony z urzędu. Gdy oskarżonego stać na obrońcę z wyboru może go poszukać przez Internet, wystarczy wprowadzić w Google np: adwokat Lodz.