Trening mentalny – sposób na spełnianie marzeń

We współczesnym sporcie profesjonalni zawodnicy nie
ograniczają się do tylko pracy z trenerami, szkolących ich w sferze fizycznej –
coraz częściej w ich otoczeniu równie ważne zadanie ma do wykonania trener
mentalny. Na czym polega trening mentalny i jakie techniki warto stosować?

 

Trener mentalny
musi nauczyć sportowców, by oswajali negatywne myśli, wzmacniali motywację oraz
skupiali się na najbliższym zadaniu, zachowując maksymalną koncentrację, a
także potrafili wykonywać istotne czynności automatycznie. Do realizacji
istotnych dla sportowca celów używa się sprawdzonych technik, które stosuje się
także w sferze nauki czy biznesie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaznajomić
się z najistotniejszymi z nich, ponieważ mogą przydać się każdemu w trudnych
życiowo i zawodowo sytuacjach.

 

Podstawowe techniki i metody, na których opiera się trening mentalny,
wymagają ogromnego skupienia

 

Cztery najważniejsze techniki treningu mentalnego to:

technika wyobrażeniowa

klasyfikacja i gradacja celów

umiejętność rozmowy z samym sobą

relaksacja

Zacznijmy od początku: technika wyobrażeniowa służy do
opanowywania nowych ruchów i metod ich wykonywania. Zależnie od konkretnej
konkurencji, zawodnik widzi przy zamkniętych oczach każdy detal ruchu np. ręki
z rakietą w tenisie czy ugięcia kolan podczas oddawania rzutu w koszykówce. Nie
sposób nauczyć się w ten sposób nowych czynności, ale wspierając się wyobraźnią
łatwiej przyspieszyć odruchowe korzystanie z wyuczonych ruchów. Pozwala to
stale doskonalić techniczną precyzję.

 

Trener mentalny pomaga również w wyznaczaniu sobie celów.
Jeśli chodzi o sport, mamy dwa rodzaje celów: dotyczące: końcowego rezultatu
zawodów lub wyniku meczu, a także tego, co uznamy za zwieńczenie jednostki lub
cyklu treningowego. Istotne, by wyznaczać je we właściwy sposób: nie mogą to
być życzenia ludzi z otoczenia zawodnika. Wynik występów uzależniony jest od
wielu czynników, m.in. kondycji, warunków atmosferycznych, losu, ale nic nie
daje takiej determinacji do pokonywania ograniczeń jak uświadomione cele, które
są ucieleśnieniem największych marzeń.

 

Z kolei dialog wewnętrzny może przypominać rozmowę z samym
sobą. Stanowi przełożenie na grunt świadomości ukrytych powodów niewłaściwych
zachowań, lęków i frustracji, to także świadome programowanie dalszych działań,
które powinny wykluczać popełnianie kolejnych błędów i umożliwić osiągnięcie
lepszego wyniku. Na tym poziomie z kolei odbywa się budowanie motywacji, która
dodaje nowych bodźców do działania i zwyciężania.