Czy warto zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

Przedsiębiorstwa w coraz większej ilości branż mają problem ze znalezieniem pracowników. Parę lat temu to pracownik walczył o pracę, obecnie pracodawcy biją się o odpowiednich fachowców. Połączone jest to m.in. z niżem demograficznym. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tak zwany outsourcing pracowniczy, który ma na celu dopełnienie załogi pracowniczej.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Krajowi biznesmeni muszą zderzyć się z wielką zmiennością na tle politycznym i społecznym. Aby w szybkim terminie zapełnić dziury kadrowe, trzeba przeanalizować outsourcing pracowniczy. To nic innego jak usługa zatrudnienia zewnętrznego. Kwestię selekcji pracowników należy scedować na agencję pracy tymczasowej. Kooperacja z agencją pracy tymczasowej jest korzystna pod wieloma względami. Firma między innymi nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z pracownikiem tymczasowym.

Opłaca jedynie stawki uzgodnione z agencją pracy. Rozwiązanie to ponadto oszczędza drogocenny czas pracowników z działu kadr. Pracownicy zewnętrzni zatrudniani są jedynie wtedy kiedy firma wymaga ponadplanowej siły roboczej, dzięki czemu odnotowuje się duże oszczędności. Outsourcing pracowniczy to korzyść również dla pracownika. Pracownicy, którzy cenią elastyczność pracy entuzjastycznie skorzystają z takiej formy zatrudnienia.

Wady outsourcingu kadrowego

Pomimo znacznych zalet outsourcingu pracowniczego, warto pamiętać, że ma on również wady. Jedną z nich jest to, że pracownik zewnętrzny może nie przestrzegać zasad pasujących w przedsiębiorstwie. Nie będzie on także znał misji przedsiębiorstwa. Niewielka liczba wad powoduje, że outsourcing pracowniczy cieszy się coraz większą popularnością. Wszystko wskazuje na to, że również w przyszłości ta gałąź zatrudnienia będzie się poszerzać i przynosić korzyści pracodawcom oraz pracownikom.