Praca za granicą – dlaczego nie w Belgii?

Belgia już w latach dziewięćdziesiątych stawała się dobrym punktem emigracji Polaków. Nieduża powierzchnia kraju mocno scentralizowała Polaków w sąsiedztwie znaczących metropolii. Tym, co przyciąga ludzi, jest praca Belgia może zaoferować nam naprawdę wiele.

Belgijski rynek pracy – co może nam zaoferować?

Rynek pracy w Belgii może przygarnąć bardzo wielu przybywających – przede wszystkim mile widziani są najróżniejsi fachowcy, budowniczowie czy też lekarze. Polaków często widzi się dodatkowo w dziale IT, w którym niezwykle często poszukiwana jest praca Belgia to niezwykle ciekawy kierunek i uwzględnić ją w swoich planach – nie tylko z powodu wysokich zarobków. Tym, co może zniechęcić nas do wyjazdu, jest natomiast bariera językowa – kraj jest rozbity pod względem językowym oraz etnicznym, co każdorazowo wymaga odpowiedniego zaadaptowania się. Użytkowym w Brukseli winien być język francuski, jednak w przypadku szukania na przykład w Brugii nieodzowne będzie już stosowanie języka niderlandzkiego.

Zarobki w Belgii

Beneluks należy bez wątpienia do czołówek państw, w których dobrze płatna jest niemal każda praca Belgia może zagwarantować nam bardzo korzystne warunki – zwłaszcza odnośnie kultury i wysokości zarobków. Dobrze jest zająć się sposobnościami zawodowymi właśnie w tym regionie. Wykonując nawet podstawowe prace możemy oczekiwać wynagrodzenia zbliżonego do 2000 Euro miesięcznie, co w perspektywie zaoszczędzenia części podobnych pieniędzy i inwestowania w Polsce, może okazać się dla nas trafiony sposobem na dorobienie się. Dlatego też warto wykorzystać ten potencjał i w praktyce zająć się sposobnościami, jakie pojawiają się niemal każdego dnia.