Trening mentalny – sposób na spełnianie marzeń

We współczesnym sporcie profesjonalni zawodnicy nie ograniczają się do tylko pracy z trenerami, szkolących ich w sferze fizycznej – coraz częściej w ich otoczeniu równie ważne zadanie ma do wykonania trener mentalny. Na czym polega trening mentalny i jakie techniki warto stosować?

Trener mentalny musi nauczyć sportowców, by oswajali negatywne myśli, wzmacniali motywację oraz skupiali się na najbliższym zadaniu, zachowując maksymalną koncentrację, a także potrafili wykonywać istotne czynności automatycznie. Do realizacji istotnych dla sportowca celów używa się sprawdzonych technik, które stosuje się także w sferze nauki czy biznesie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaznajomić się z najistotniejszymi z nich, ponieważ mogą przydać się każdemu w trudnych życiowo i zawodowo sytuacjach.

Podstawowe techniki i metody, na których opiera się trening mentalny, wymagają ogromnego skupienia

Cztery najważniejsze techniki treningu mentalnego to:

technika wyobrażeniowa

klasyfikacja i gradacja celów

umiejętność rozmowy z samym sobą

relaksacja

Zacznijmy od początku: technika wyobrażeniowa służy do opanowywania nowych ruchów i metod ich wykonywania. Zależnie od konkretnej konkurencji, zawodnik widzi przy zamkniętych oczach każdy detal ruchu np. ręki z rakietą w tenisie czy ugięcia kolan podczas oddawania rzutu w koszykówce. Nie sposób nauczyć się w ten sposób nowych czynności, ale wspierając się wyobraźnią łatwiej przyspieszyć odruchowe korzystanie z wyuczonych ruchów. Pozwala to stale doskonalić techniczną precyzję.

Trener mentalny pomaga również w wyznaczaniu sobie celów. Jeśli chodzi o sport, mamy dwa rodzaje celów: dotyczące: końcowego rezultatu zawodów lub wyniku meczu, a także tego, co uznamy za zwieńczenie jednostki lub cyklu treningowego. Istotne, by wyznaczać je we właściwy sposób: nie mogą to być życzenia ludzi z otoczenia zawodnika. Wynik występów uzależniony jest od wielu czynników, m.in. kondycji, warunków atmosferycznych, losu, ale nic nie daje takiej determinacji do pokonywania ograniczeń jak uświadomione cele, które są ucieleśnieniem największych marzeń.

Z kolei dialog wewnętrzny może przypominać rozmowę z samym sobą. Stanowi przełożenie na grunt świadomości ukrytych powodów niewłaściwych zachowań, lęków i frustracji, to także świadome programowanie dalszych działań, które powinny wykluczać popełnianie kolejnych błędów i umożliwić osiągnięcie lepszego wyniku. Na tym poziomie z kolei odbywa się budowanie motywacji, która dodaje nowych bodźców do działania i zwyciężania.